Nu har jag även fotat Indys och Gnistras valpar.

Här ser du först hanhundarna som heter Vitterklippens Enris, enorm och Energi!


Härunder får du en glimt av tikvalparna som heter Vitterklippens Elda, Egga och Elegant! Själv får jag lukta på dem Live!